Zajęcia pod znakiem wytrzymałości i siły

Scenariusz zajęć w formie obwodu stacyjnego z wykorzystaniem ćwiczeń siłowych przeznaczony dla klas VII i VIII.

Ćwiczenia siłowe są coraz popularniejsze, dlatego lekcja w formie obwodu stacyjnego wzmacniającego wytrzymałość i siłę może okazać się atrakcyjną formą zajęć dla uczniów.

TEMAT
TRENING OBWODOWY Z AKCENTEM WYTRZYMAŁOŚCI I SIŁY

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:
×× postaw i motywacji: samokontrola i samoocena realizacji zadań ruchowych
i poziomu wysiłku;
×× umiejętności: kształtowanie siły i wytrzymałości siłowej w obwodzie stacyjnym;
×× wiadomości: zapoznanie uczniów z rolą ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych
oraz ich wpływ na harmonijny rozwój organizmu;
×× sprawności fizycznej: kształtowanie siły, wytrzymałości, gibkości i zręczności:
wzmacnianie mięśni ramion, nóg i tułowia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 14  Strona 15
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Siatkówka z integracją międzyprzedmiotową

Konspekt lekcji wychowania fizycznego łączącej sport z językiem polskim, włoskim, matematyką, biologią i geografią. Uczniowie doskonalą elementy techniczne – odbicia oburącz sposobem górnym i dolnym.

Czytaj więcej

Siatkówkowy obwód stacyjny

Scenariusz lekcji dla uczniów klas VII i VIII mający na celu doskonalenie wszystkich elementów potrzebnych w grze: odbić oburącz sposobem górnym i dolnym, wystawienia, ataku, bloku i nagrania, zagrywki górnej i dolnej.

Czytaj więcej