Wykorzystanie TGfU na lekcji WF-u

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla IV etapu edukacyjnego. Przedstawiona lekcja ma na celu kształtowanie umiejętności współdziałania uczniów za pomocą TGfU (Teaching Games for Understanding). Podczas lekcji ocenie podlega praca wszystkich zawodników, ich ustawienie się do podania, gra bez piłki oraz zaangażowanie we współdziałanie przy tworzeniu przepisów.

TEMAT LEKCJI

Gry i zabawy rzutne, kształtowanie współdziałania z wykorzystaniem metody TGfU.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

  • umiejętności – uczeń potrafi prawidłowo ustawić się na boisku,
  • motoryczności – uczeń kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową,
  • wiadomości – uczeń zna wycinek historii sportów Indian,
  • wychowania – uczeń zna zasady współpracy i burzy mózgów,
  • bezpieczeństwa – uczeń zna i rozumie zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń z piłką lekarską.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 27  Strona 28
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy – z Polski i ze świata

Uczniowie, niezależnie od wieku, uwielbiają gry i zabawy, również te „podwórkowe”, nieznane ze szkoły, pokazywane raczej przez rodziców, ciocie lub wujków, a nawet dziadków. Regionalne i narodowe, popularne i niszowe – każdą z nich warto pokazać... Czytaj więcej

Być jak olimpijczycy. Poznajemy znaczenie flagi i znicza olimpijskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dla II etapu edukacyjnego. Celem zajęć jest promowanie postaw, zasad postępowania oraz symboli igrzysk olimpijskich i porządkowaniu wiadomości przy jednoczesnym doskonaleniu sprawności fizycznej.

Czytaj więcej