Street workout Nauka ćwiczeń na drążku

III lub IV etap edukacyjny

Lekcje wychowania fizycznego zyskują na swej atrakcyjności poprzez zastosowanie nieswoistych przyborów, przyrządów lub zorganizowanie ich w nietypowym miejscu. Podczas ciepłych dni zajęcia przeprowadzone na zewnątrz na terenie przyszkolnym albo z wykorzystaniem dostępnej w danej miejscowości infrastruktury sprzyjają zdrowiu oraz aspektom społecznym, takim jak propagowanie zdrowego stylu życia. Planując zajęcia poza terenem szkolnym należy pamiętać o bezpieczeństwie oraz regulaminach danych miejsc, np. wolno stojących siłowni.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

  • Umiejętności: Uczeń potrafi prawidłowo wykonać zestaw ćwiczeń siłowych na drążku. ×× Motoryczności: Uczeń kształtuje siłę mięśniową.
  • Wiadomości: Uczeń zna i rozumie zasady treningu siłowego na drążku.
  • Wychowania: Uczeń zna i rozumie zasady współpracy i asekuracji podczas ćwiczeń na drążku.
  • Bezpieczeństwa: Uczeń zna i rozumie zasady bezpieczeństwa poza terenem szkoły.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

  • gwizdek, stoper, tablet.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 16  Strona 17  Strona 18
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kolorowo i wesoło. WF z chustą Klanzy

I etap edukacyjny

UCZEŃ:

  •  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych,... Czytaj więcej

Tańce, hulańce, swawole…

II etap edukacyjny

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Umiejętności: Uczeń wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny, opierając się na własnej ekspresji ruchowej.

Czytaj więcej