Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego w klasie IV, V, VI szkoły podstawowej

Istota innowacji

Jeżeli zgodzimy się, że zdrowie jest dla człowieka jedną z najważniejszych spraw życiowych, to oczywista będzie konieczność zabiegania o nie już od najwcześniejszych lat życia, a szczególnie w okresie, w którym znajduje się ono pod wpływem zinstytucjonalizowanego oddziaływania, a więc szkoły. Przyczyna tego tkwi w plastyczności młodego organizmu – co sprzyja uleganiu wpływom korzystnym i niekorzystnym, zarówno pod względem biologicznym, jak i wychowawczym – jak i w większej efektywności wychowania zdrowotnego. Zabiegów o zdrowie wymagają przede wszystkim uczniowie, którzy mają predyspozycje do zaburzeń rozwojowych lub chorób.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Program Tygodnia Zdrowia w gimnazjum

Celem akcji jest kształtowanie prozdrowotnych postaw i nawyków poprzez przekaz informacji w ciekawej formie, kształtowanie umiejętności, a także rozbudzanie zamiłowań związanych z aktywnym, zdrowym stylem życia.

Czytaj więcej