FUNINO – z czym to się je? Piłkarska gra rozwijająca kreatywność i inteligencję

W skrócie – Funino to metoda, którą opracował trener piłkarski Horst Wein w połowie lat 80. ubiegłego wieku, służąca stymulowaniu talentu piłkarskiego wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej. To metoda, która pozwala dzieciom podejmować samodzielnie decyzje, kształtując ich inteligencję w grze

W dzisiejszym futbolu zawodnicy poza bardzo wysokimi umiejętnościami technicznymi, dużą sprawnością fizyczną, dużym doświadczeniem taktycznym oraz silną psychiką muszą wykazywać się bardzo dużą inteligencją w trakcie gry. Jest ona weryfikowana przez szybkość gry, która wymusza na zawodnikach podejmowanie decyzji w ułamku sekundy.

Według twórcy metody Funino tylko odpowiednie zrozumienie istoty działań podczas gry w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem fizycznym, technicznym i taktycznym pozwoli na inteligentne rozwiązywanie problemów podczas gry. Istotą gry jest samodzielnie podejmowanie decyzji przez zawodników, poznawanie gry i nauka poprzez zrozumienie.

Horst Wein stworzył cały proces szkoleniowy który rozwija inteligencję piłkarską w czterech fazach:

  1.  postrzeganie,
  2.  rozumienie i interpretacja,
  3.  podejmowanie decyzji,
  4.  wykonanie techniczne.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kolorowo i wesoło. WF z chustą Klanzy

I etap edukacyjny

UCZEŃ:

  •  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych,... Czytaj więcej

Tańce, hulańce, swawole…

II etap edukacyjny

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Umiejętności: Uczeń wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny, opierając się na własnej ekspresji ruchowej.

Czytaj więcej