„Alternatywne, drużynowe gry na orlik i nie tylko” – flagi, tagi, palant

Codzienność w pracy nauczycieli wychowania fizycznego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na wsi, to często twórcze zmagania z brakiem sprzętu czy koniecznością przeprowadzenia kilku lekcji równolegle z dziećmi w różnym wieku na jednej, niedużej sali gimnastycznej. Tego typu trudności mogą owocować frustracją, ale mogą również być impulsem do szukania rozwiązań. Na tej kanwie powstały wzmiankowane w tytule artykułu, alternatywne gry zespołowe, które z powodzeniem mogą być wykorzystane podczas zajęć z wychowania fizycznego zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu.

Doświadczenie zdobyte podczas pracy w szkole podstawowej pozwoliło mi odkryć, że kluczem do udanych zajęć WF jest dostosowanie form pracy do możliwości uczniów, ich potrzeb oraz warunków, które mamy do dyspozycji. W swojej szkole nie posiadam dużej sali gimnastycznej, trudności lokalowe doskwierają, zwłaszcza kiedy kilka lekcji wychowania fizycznego musi zostać przeprowadzonych równolegle. Z tego względu intensywnie wykorzystywane jest boisko typu orlik, znajdujące się na terenie przyszkolnym. Z moich obserwacji wynika, że uczniowie wykazują największy entuzjazm, mogąc uczestniczyć w grach zespołowych, kiedy na zajęciach rywalizują w drużynach. W związku z tym postanowiłam rozszerzyć ofertę drużynowych gier na lekcjach WF o nowe pozycje, w których mogliby uczestniczyć razem chłopcy i dziewczynki w różnym wieku. Niejednokrotnie bowiem prowadziłam zajęcia dla całych klas bez podziału na grupy dziewcząt i chłopców, czasem również łączyliśmy z konieczności różne oddziały z innymi szkolnymi wuefistami i prowadziliśmy wspólne lekcje na obiektach zielonych szkoły. Pomysły i opowieści znajomych nauczycieli wychowania fizycznego z innych szkół oraz własne doświadczenia stały się inspiracją do powstania i wprowadzenia do codziennych zajęć trzech nowych gier drużynowych, zmodyfikowanych tak, aby były przystępne dla uczniów w różnym wieku i płci, niezależnie od stopnia wytrenowania. Dostosowałam przepisy gry do przestrzeni, jaką oferuje szkolny orlik. Gra we „Flagi”, „Tagi” lub „Palanta” już na stałe wpisała się w repertuar gier drużynowych podczas zajęć wychowania fizycznego na orliku, ciesząc się dużą popularnością wśród uczniów.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Przykłady ćwiczeń dwójkowych i piramid trójkowych

Piramidy jako jedna z odmian ćwiczeń akrobatycznych o charakterze równoważno-statycznym, budzą wiele emocji nie tylko wśród ćwiczących, ale i wśród publiczności, urzekając swoją widowiskowością. I choć w szkole gimnastyka jest zazwyczaj mniej atrakcyjna niż gry zespołowe –... Czytaj więcej

WIOSNA! WIOSNA! WIOSNA – ACH! TO TY! Gry i zabawy z nutką wiosny – scenariusz zajęć

Wiosna, ach to Ty!” – z pewnością wielu z nas podśpiewuje i nuci sobie tę piękną piosenkę Marka Grechuty i grupy Anawa, bo nadeszła długo oczekiwana przez nas wszystkich wiosna. Dni są coraz dłuższe i cieplejsze. A gdyby tak z okazji Dnia Wiosny lub zbliżającej się przerwy wiosennej, albo... Czytaj więcej