Pomysły na ciekawe zakończenie lekcji

Lekcja wychowania fizycznego to podstawowa jednostka organizacyjna, podczas której realizowany jest program nauczania. Jej schemat określa tok lekcyjny składający się z 3 części. Stanowi on strukturę pomocniczą w planowaniu ćwiczeń i dostosowywaniu ich do tematu oraz celu (głównego i szczegółowych) lekcji. Istotne jest, by ich rodzaj i kolejność stosowania pozwalały na prawidłowe natężenie wysiłku – z kumulacją w części II, czyli głównej.

W części I, wstępnej, intensywność powinna stopniowo wzrastać dzięki m.in. zastosowaniu gry lub zabawy ożywiającej oraz ćwiczeń kształtujących – rozgrzewki, a w części III, końcowej – stopniowo i łagodnie się obniżać, doprowadzając organizmy uczniów do uspokojenia, co pozwoli im kontynuować naukę podczas kolejnych lekcji.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jak zorganizować wycieczkę rowerową?

Organizacja szkolnej wycieczki rowerowej nie jest trudna, trzeba jednak pamiętać o obowiązujących przepisach i zasadach, a przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo uczestników. Już na etapie planowania eskapady pojawia się wiele pytań: Jakie są ograniczenia w liczbie osób? Czy potrzebne... Czytaj więcej

9 warunków bezpiecznej wycieczki rowerowej

1. Najlepiej korzystać z: dróg wyznaczonych dla rowerów, pasów ruchu wyodrębnionych na jezdni, ścieżek nadających się do jazdy lub drogi dla rowerów i pieszych – pamiętaj, że tam pierwszeństwo ma pieszy.

Czytaj więcej