artyuł premium Program Tygodnia Zdrowia w gimnazjum | Warsztat lidera | | Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

Program Tygodnia Zdrowia w gimnazjum

Celem akcji jest kształtowanie prozdrowotnych postaw i nawyków poprzez przekaz informacji w ciekawej formie, kształtowanie umiejętności, a także rozbudzanie zamiłowań związanych z aktywnym, zdrowym stylem życia.