artyuł premium Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego w klasie IV, V, VI szkoły podstawowej | Warsztat lidera | | Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego w klasie IV, V, VI szkoły podstawowej

Istota innowacji

Jeżeli zgodzimy się, że zdrowie jest dla człowieka jedną z najważniejszych spraw życiowych, to oczywista będzie konieczność zabiegania o nie już od najwcześniejszych lat życia, a szczególnie w okresie, w którym znajduje się ono pod wpływem zinstytucjonalizowanego oddziaływania, a więc szkoły. Przyczyna tego tkwi w plastyczności młodego organizmu – co sprzyja uleganiu wpływom korzystnym i niekorzystnym, zarówno pod względem biologicznym, jak i wychowawczym – jak i w większej efektywności wychowania zdrowotnego. Zabiegów o zdrowie wymagają przede wszystkim uczniowie, którzy mają predyspozycje do zaburzeń rozwojowych lub chorób.