artyuł premium Chcesz być zdrowy – odżywiaj się właściwie i do ćwiczeń bądź gotowy | Warsztat lidera | | Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

Chcesz być zdrowy – odżywiaj się właściwie i do ćwiczeń bądź gotowy

Podstawa programowa: 7.1 Uczeń wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ.