„Trudny uczeń” na zajęciach WF

Jeżeli uda ci się stworzyć na swojej lekcji warunki zapobiegające negatywnym postawom i zachowaniom, nie będziesz ich zbyt często obserwował.

Na pewno zgodzisz się ze mną, że wychowanie fizyczne jest wyjątkowym przedmiotem. Uczniowie w czasie tych zajęć wielokrotnie wychodzą ze swojej strefy komfortu. Dla niektórych może to nawet być sam moment założenia stroju, który zasłania ciało w o wiele mniejszym stopniu, niż ten noszony na co dzień. Inni z kolei mogą odczuwać lęk przed uderzeniem piłką albo przed krytyczną uwagą współćwiczącego. To wszystko może powodować, że uczniowie zaczną przejawiać nieakceptowalne zachowania.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 18  Strona 19  Strona 20
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jak stworzyć atmosferę, w której rozwiną się zgrane zespoły klasowe?

Fundamentem, na którym można budować dobre relacje między uczniami, ale też uczniami a nauczycielem, jest stworzenie dobrze funkcjonującego i zgranego zespołu.

Czytaj więcej

Przywitaj się!

5 sposobów na superprzywitania z uczniami.

Czytaj więcej