Co należy mówić, a jakich zwrotów lepiej unikać podczas lekcji wychowania fizycznego

Publikacja z dziedziny psychologii sportu. Przedstawia konkretne przykłady efektywnych i nieefektywnych komunikatów nauczyciela. Artykuł został również wzbogacony o test pozwalający ocenić umiejętności komunikacyjne wuefisty

Komunikacja jest podstawą wszelkich relacji pomiędzy ludźmi i jednym z najważniejszych elementów decydujących o efektywnej pracy nauczyciela. Określana jest jako proces porozumiewania się jednostek, grup i instytucji, których celem jest dzielenie się informacjami, myślami i ideami. Dla wuefisty najistotniejsza jest jednak tzw. komunikacja interpersonalna, która w sporcie przebiega na poziomie afektywnym. To oznacza, że taka komunikacja wymaga od jej uczestników ujawnienia swoich emocji i wartości w celu wzajemnego poznania się. Z punktu widzenia nauczyciela – który musi znaleźć pomysł na zbudowanie poczucia wspólnoty, dopasować poszczególne osobowości, temperamenty i umiejętności swoich uczniów – ważna jest znajomość zasadniczych cech procesu komunikacji. Wiedza o nich pozwala na zbudowanie przede wszystkim silnej i mądrej drużyny, w której każdy uczeń zna i akceptuje swoją rolę, w której nie ma rywalizacji, jest natomiast współdziałanie i świadomość zbiorowej odpowiedzialności za realizację wyznaczonych celów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów

W artykule szczegółowo omówiono nową procedurę oceny pracy nauczyciela. Publikacja odnosi się do Rozporządzenia MEN dotyczącego oceny pracy, które weszło w życie 1 września tego roku. Nasz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy wyjaśnia, jak wyglądają poszczególne... Czytaj więcej

Sprawdzian z koszykówki

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce koszykowej. W konspekcie gotowa propozycja sprawdzianu z przykładami zadań sprawdzających oraz pełną punktacją.

Czytaj więcej