Uczniowski klub sportowy w pytaniach i odpowiedziach

W tym numerze kontynuujemy temat uczniowskich klubów sportowych. Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania związane z funkcjonowaniem UKS w szkole. Na pytania odpowiada ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy.

ZAKŁADANIE W SZKOLE KLUBÓW UCZNIOWSKICH 

P Y T A N I E :

Czy istnieje możliwość założenia przez nauczyciela w szkole uczniowskiego klubu, np. teatralnego, przyrodniczego? Chodzi o to, aby taki klub cieszył się wszystkimi przywilejami (np. dotacjami) tak, jak klub sportowy. Czy jest to zgodne z prawem oświatowym i dopuszczalne przez nie?

O D P O W I E D Ź :

Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. W przepisach oświatowych brakuje dokładniejszych uregulowań prawnych na temat klubów uczniowskich. Zatem jedyną drogą uruchomienia klubu o uprawnieniach wskazanych w pytaniu jest jego rejestracja według przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Działalność klubu teatralnego czy przyrodniczego to nie forma działalności sportowej, którą można prowadzić w formie UKS. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki (art. 68 ust. 1 pkt 9 Prawa oświatowego). Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców (art. 86 Prawa oświatowego). Taką organizacją mogłoby być stowarzyszenie prowadzące działalność teatralną lub przyrodniczą.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Po co i jak go przeprowadzać?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej kandydatów do szkół sportowych należy oceniać za pomocą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Składa się on z ośmiu prób ruchowych, które szczegółowo opisujemy artykule. Do testu dołączamy również... Czytaj więcej

Instrukcja gry w unihokeja

Unihokej podbija serca zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jednak dla osób, które nie miały do czynienia z unihokejem na profesjonalnym poziomie, reguły tej gry mogą okazać się nieco skomplikowane. Przedstawiamy kilkanaście zasad, które sprawdzą się także na lekcjach... Czytaj więcej