Wyjazd z uczniami na zawody – o czym warto wiedzieć

Szkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowi kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego. Zawody sportowe mogą być rozgrywane na terenie miasta (w tym szkoły) oraz odbywać się poza terenem miasta – zawody sportowe wyjazdowe.

Najważniejsze kwestie wyjścia (wyjazdu) na zawody regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 15
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE