Nauczyciel mianowany podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji

Najważniejsze aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego

1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz. 1218 i 1221, nr 220, poz. 1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, nr 247, poz. 1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 1, poz. 1) – Rozdział 3 Art. 9.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 19  Strona 20  Strona 21
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

5 zasad właściwego przeprowadzania lekcji WF -u - analiza najczęściej popełnianych błędów

Zawód nauczyciela wychowania fizycznego, szczególnie w obecnych czasach to nie lada wyzwanie. Ze względu na różnorodność zadań i obowiązków, możliwość kształtowania sfery fizycznej, psychomotorycznej emocjonalnej młodego człowieka, a także dzisiejszej specyfiki kultury... Czytaj więcej