Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – poważny problem zdrowia publicznego

Wyniki badań pokazują, że poziom wiedzy wśród Polaków na temat tej choroby jest niewystarczający, co uniemożliwia jej skuteczne rozpoznanie i leczenie. Typowy pacjent cierpiący na POChP to mężczyzna w wieku ok. 50 lat, palący papierosy, który z wiekiem staje się niezdolny do samodzielnego funkcjonowania.

Głównym narzędziem w walce z POChP jest skuteczna edukacja społeczeństwa na temat choroby oraz wdrożenie długofalowych programów profilaktycznych. Edukacja i profilaktyka POChP powinna być prowadzona wśród dzieci i młodzieży, które coraz wcześniej sięgają po papierosy.

Wyniki badań jasno wskazują – zaledwie trzech na stu Polaków (3%) przyznało, że słyszało o określeniu POChP i że wie, co ono oznacza. Mimo to tylko co druga osoba spośród deklarujących znajomość tego skrótu umiała poprawnie odczytać pełną nazwę tej choroby. Kolejne 11% deklarowało, że gdzieś się z nim spotkało, lecz nie wie, co ono oznacza. Tak więc o POChP słyszało, choćby bardzo powierzchownie, w sumie 14% społeczeństwa.

Połowa Polaków bądź to nie ma żadnych skojarzeń dotyczących potencjalnych przyczyn tej choroby, bądź ma różne błędne skojarzenia (np. nadmierne spożywanie alkoholu).

Co druga osoba wiąże tę chorobę z paleniem tytoniu (także biernym), a nieco mniej liczna zbiorowość z przebytymi chorobami układu oddechowego (astmą, nawracającym zapaleniem oskrzeli i płuc, infekcjami układu oddechowego w dzieciństwie). Blisko co czwarta osoba przyczyny POChP skłonna jest upatrywać w zanieczyszczenu powietrza, a co dziesiąta w zaburzeniach genetycznych. Ponad połowa Polaków wskazuje na palenie tytoniu jako główny czynnik rozwoju POChP.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 3
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Polacy coraz bardziej aktywni, jednak mało profesjonalni

Polacy coraz więcej czasu spędzają aktywnie. Najczęściej decydują się na:

Czytaj więcej

Nie lubimy wody, bo nie ma smaku

Aż 87 proc. matek deklaruje, że rozumie pozytywny wpływ wody na organizm ich dzieci. Jednak tylko połowa ankietowanych dzieci wypiła wodę niegazowaną w ciągu ostatnich 24 godzin. W tym samym czasie 78 proc. wypiło coś słodkiego. Niestety, nadal panuje wśród rodziców przekonanie, że dzieci... Czytaj więcej