Niechciana rozgrzewka

Omówienie zagadnień związanych z rozgrzewką, takich jak jej celowość, struktura, czas trwania, intensywność, zróżnicowanie w różnych dyscyplinach sportowych, wraz ze wskazówkami, jakie ćwiczenia wybrać.

Samo pojęcie rozgrzewki kojarzy się z rozgrzaniem włókien mięśniowych, lecz jest to zaledwie jeden z kilku jej efektów. Podczas wykonywania rozgrzewki zachodzi wiele złożonych procesów mających pozytywny wpływ na organizm.

Jej podstawowym założeniem jest przygotowanie organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego w ujęciu wszechstronnym w celu przyspieszenia adaptacyjnych procesów do osiągnięcia optymalnego stanu psychomotorycznego danej osoby podczas treningu. Aby doszło do spełnienia tego celu, rozgrzewka nie powinna być krótka ani bardzo intensywna.

Zbyt duża intensywność spowoduje szybko narastające zmęczenie. A zatem rozgrzewka powinna trwać 10–25 minut – czas ten jest czasem umownym, natomiast jej intensywność powinna stopniowo równomiernie narastać.

W praktyce sportowej wykorzystujemy zazwyczaj dwa rodzaje rozgrzewki, które powinny wzajemnie się uzupełniać.

Różnica między nimi występuje w doborze celów, środków, zadań, form czy też stosowanych metod. Wyróżnia się rozgrzewkę aktywną i pasywną.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jedenaście pomysłów na zimowe półkolonie

Zestaw zabaw półkolonijnych na każdą pogodę – do przeprowadzenia w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej

Nauka prawidłowej techniki rzutu do kosza

Zestaw ćwiczeń uczących prawidłowej techniki rzutu do kosza i doskonalących ją, które powinny pojawić się na każdym treningu koszykówki.

Czytaj więcej