artyuł premium Zabawy i gry bieżne – kształtowanie wydolności fizycznej. Wpływ czynników zdrowotnych na wydolność fizyczną | Warsztat lidera | | Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

Zabawy i gry bieżne – kształtowanie wydolności fizycznej. Wpływ czynników zdrowotnych na wydolność fizyczną

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum. Klasa: I gim. Liczba ćwiczących: 20 Czas trwania: 45 min Miejsce: bieżnia/hala sportowa

Podstawa programowa dla II etapu edukacyjnego – 1.4. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń: wymienia przyczyny i skutki otyłości.