Gry i zabawy rzutne, nauka rzutów piłki siatkowej do celu - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Do podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania fizycznego. I etap edukacji. Wychowanie fizyczne: 1. Uczeń uczestniczy w zajęciach wzmacniających sprawność fizyczną zgodnie z regułami; 2. Uczeń potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość; klasa: 1 SP; liczba ćwiczących: 20; czas trwania: 45 min.; miejsce: sala gimnastyczna

Cele operacyjne lekcji w zakresie:

  • umiejętności: uczeń potrafi prawidłowo rzucać piłką do celu;
  • motoryczności: uczeń kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową;
  • wiadomości: uczeń zna podstawowe informacje dotyczące aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • wychowania: uczeń zna i rozumie zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń z piłką;
  • Pomoce dydaktyczne: 1 × komputer, 1 × rzutnik multimedialny, 21 × piłka do siatkówki, 4 × tyczka (pachołek), 21 × woreczków gimnastycznych, 1 × stoper, 1 × gwizdek.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 4  Strona 5
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka – doskonalenie biegu przez płotki

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego do gimnazjum. Podstawa programowa: Trening zdrowotny. Uczeń demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

Czytaj więcej

Piłka nożna – doskonalenie zespołowego utrzymywania się przy piłce w grach zadaniowych

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum. Podstawa programowa: Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.

Czytaj więcej