Ocenianie nie tylko za doskonałe bieganie – innowacja pedagogiczna

Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna Szkoła: gimnazjum. Nauczyciel wychowania fizycznego we współczesnej szkole ma za zadanie stworzyć partnerską współpracę w relacji uczeń-nauczyciel, opartą na kompromisie, zaufaniu i szczerości. Na ten proces ma wpływ m.in. osobowość nauczyciela, innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz kryteria oceniania, które powinny motywować i angażować ucznia do aktywnego uczestniczenia w lekcji.

Wstęp

Nauczyciel wychowania fizycznego we współczesnej szkole ma za zadanie stworzyć partnerską współpracę w relacji uczeń-nauczyciel, opartą na kompromisie, zaufaniu i szczerości. Na ten proces ma wpływ m.in. osobowość nauczyciela, innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz kryteria oceniania, które powinny motywować i angażować ucznia do aktywnego uczestniczenia w lekcji.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE