Współpraca w zespole

Siła zespołu – zarówno klasowego, jak i szkolnej drużyny – zależy w dużej mierze od stopnia jego integracji oraz umiejętności współpracy w grupie. Warto świadomie kształtować i rozwijać więzi w zespole, stosując techniki integracyjne podczas zajęć. Z takiego założenia wyszli autorzy scenariuszy w marcowym wydaniu magazynu i zaprezentowali pomysły na gry i zabawy pod wspólnym hasłem „współpraca” dla różnych etapów edukacyjnych.

Zgodnie z obietnicą złożoną naszym Czytelnikom w poprzednim wydaniu czasopisma, wraz z numerem wiosennym kontynuujemy cykl poświęcony testom sprawnościowym dla uczniów. Tym razem przybliżamy zasady Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, który jest zalecany przez MEN do oceny wstępnej kandydatów, którzy chcą podjąć naukę w szkołach sportowych.

Podążając za ostatnimi, ważnymi dla nauczycieli, zmianami w prawie, rozpoczynamy także serię artykułów poświęconych nowym procedurom awansu zawodowego po zmianach w Karcie nauczyciela, które zaczną obowiązywać w tym roku. Jako pierwszą omawiamy w tym wydaniu procedurę awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W kolejnych numerach będziemy opisywać zasady nominacji na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Czytelnikom zaangażowanym w pracę w uczniowskich klubach sportowych lub zainteresowanym jej podjęciem przydadzą się na pewno wskazówki prawnika w zakresie urlopów i delegacji związanych z zawodami klubowymi, a także zasady funkcjonowania tych klubów. Niniejszy artykuł kontynuuje zagadnienia UKS podjęte w numerze styczniowym.

W oczekiwaniu na wiosenną aurę i lekcje na dworze zachęcamy do lektury.

Zespół redakcyjny

wraz z redaktor naczelną

Anną Gadzińską-Kryjak

WF Z POMYSŁEM

Pracujemy w parach – współpraca i rywalizacja

Scenariusz 45-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja ma na celu uzmysłowić uczniom, jak należy zachowywać się w sytuacjach zwycięstwa oraz w jaki sposób radzić sobie z porażkami na miarę swoich możliwości. Scenariusz przewiduje różnego rodzaju gry i zabawy.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Jedno nagranie i wszystko jasne! Aplikacja Coach’s Eye w nauczaniu startu niskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja przewiduje wykorzystanie podczas nauki startu niskiego aplikacji Coach’s Eye – umożliwiającej rejestrowanie nagrań w trybie slow motion.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Doskonały atak! Ćwiczenia dynamicznych fragmentów gry w piłce nożnej

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidzianych dla III etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest doskonalenie technik piłki nożnej poprzez stosowanie taktyki opartej na dynamicznych fragmentach gry. Metoda zakłada symulowanie przez nauczyciela sytuacji boiskowych i przydzielanie uczniowi przeciwnika.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Unihokej w doskonalszym wydaniu. Podnosimy umiejętności techniczne

Scenariusz 45-minutowych zajęć stworzony z myślą o II etapie edukacyjnym. Lekcja skupiona jest na podniesieniu umiejętności technicznych uczniów w unihokeju, opiera się na rozgrywaniu pojedynków w parach.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Wzmacniamy więzi. Gry i zabawy bieżne jako forma integracji

Scenariusz 45-minutowych zajęć – tym razem dla IV etapu edukacyjnego. Przedstawiamy w nim zastosowanie prostych przyborów, które nie wymagają od szkoły nakładów finansowych, a mogą znacząco wzmocnić więzi w grupie.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Jak tworzyć plany treningowe? Ćwiczenia siłowe w planie tygodniowym

Scenariusz 45-minutowych zajęć dedykowanych IV etapowi edukacyjnemu. Lekcja ma zainspirować uczniów do tworzenia własnych planów treningowych. Do scenariusza dołączone zostały specjalne karty, które ułatwią stworzenie prawidłowego planu treningowego.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

WARSZTAT WUEFISTY

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Po co i jak go przeprowadzać?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej kandydatów do szkół sportowych należy oceniać za pomocą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Składa się on z ośmiu prób ruchowych, które szczegółowo opisujemy artykule. Do testu dołączamy również tabele z wynikami, które znajdziecie w strefie online.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Instrukcja gry w unihokeja

Unihokej podbija serca zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jednak dla osób, które nie miały do czynienia z unihokejem na profesjonalnym poziomie, reguły tej gry mogą okazać się nieco skomplikowane. Przedstawiamy kilkanaście zasad, które sprawdzą się także na lekcjach WF.

AWANS ZAWODOWY

Procedura awansu krok po kroku: nominacja na stopień nauczyciela kontraktowego

Procedury awansu zawodowego nauczycieli ulegają zmianie wraz z 1 września 2018 r. Wówczas w życie wchodzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która niesie za sobą zmiany w Karcie nauczyciela. Dziś przyjrzymy się ścieżce prawnej awansu na stopień nauczyciela kontraktowego w świetle nowych przepisów.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

ZDROWIE Z POMYSŁEM

Substancje niebezpieczne dla organizmu człowieka. Wiemy co nam szkodzi?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla III etapu edukacyjnego. Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z rodzajami substancji szkodliwych, oznaczeniami występującymi na produktach chemicznych, skutkami ich niewłaściwego użytkowania oraz przygotowanie uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia substancjami chemicznymi.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Współpraca z innymi w pracy i w zabawie

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidziany dla I etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest kształtowanie pojęcia współpracy, empatii oraz szacunku do pracy innych na przykładzie gier i zabaw związanych z edukacją zdrowotną.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

NIEZBĘDNIK

Uczniowski klub sportowy w pytaniach i odpowiedziach

W tym numerze kontynuujemy temat uczniowskich klubów sportowych. Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania związane z funkcjonowaniem UKS w szkole. Na pytania odpowiada ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy.